DIENSTEN

Een kwaliteitssysteem omvat de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het uitvoeren van kwaliteitsmanagement.

Ontwikkelen
kwaliteitssyteem

Mobers advies kan u organisatie ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van een eigen kwaliteitssysteem (effectievere bedrijfsvoering/ efficiënter werken) of een kwaliteitssysteem geheel volgens de eisen van een erkende norm (bv. ISO 9001, EN 15224, HKZ, VCA of VCU) waarbij het systeem later kan worden gecertificeerd door een erkende onafhankelijke partij. 

 

Bij deze ondersteunende werkzaam-heden gaat het onder meer om: het doen van een nulmeting, het uitvoeren van een contextanalyse van de organisatie, het inventariseren van wensen en behoeften van belanghebbenden,  het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, doelen en strategie, beschrijven van kritische processen, managen van risico's, opzetten van documentbeheer en regelkringen en de hulp bij de implementatie van dit alles. 

Voorlichting & Training

Het verzorgen van voorlichtings-bijeenkomsten en trainingen om bijvoorbeeld medewerkers bekend en bewust te maken van kwaliteitsmanagement.

Trainingen kunnen gaan over:            

 

-  Hoe realiseer ik een klantgerichte vorm van kwaliteitsmanagement binnen mijn organisatie?

-  Hoe kan ik als organisatie het continu verbeteren van processen, het systeem en de organisatie in zijn geheel, managen?

-  Plannen en uitvoeren van interne audits.

Natuurlijk wordt de inhoud van de voorlichting/ training aangepast naar de wensen van de organisatie.

 

Interim management

Steeds vaker doen zich situaties voor waarin organisaties tijdelijk extra kennis en ervaring nodig hebben. Interim management kan hierbij  worden toegepast voor het oplossen van problemen tot aan het voorkomen van problemen. Het inschakelen van een interim-manager gebeurt meestal op grond van:             

 

-  efficiency operaties,

-  organisatieveranderingen en

-  speciale projecten.

Mobers advies kan u als interim ondersteunen bij projectmanage-ment, kwaliteitsmangent en

verbetermanagement.

© 2018 mobers adviesbureau